TRAIN TO HEAL

Door specifieke werkervaring en frequente bijscholing, kunnen we behandelingen aanbieden op vlak van de ALGEMENE KINESITHERAPIE en de SPORTKINESITHERAPIE. Hierbij richten we ons voornamelijk op de muskulo-skeletale aandoeningen. (letsels van spieren, pezen, ligamenten en het skelet).
Wij stellen onze ervaring ten dienste om het herstel na trauma, operatie of immobilisatie optimaal te laten verlopen.

Werkwijze

Bij het eerste contact zal via vraaggesprek en specifieke screening een bilan opgesteld worden. Dit is de basis van de behandeling. Naast gerichte manuele en fysiotherapeutische handelingen zal de revalidatie vooral gedragen worden door een specifieke oefentherapie.
Daarnaast trachten we een zo correct mogelijk beeld over het letsel en de termijn van herstel mee te geven. Een goed inzicht van de situatie zal bijdragen tot een beter begrijpen van de gevolgde behandelstrategie.

ALGEMENE KINESITHERAPIE

Na doorverwijzing van uw arts kan u bij ons terecht voor diverse kinesitherapeutische behandelingen.
We begeleiden u in het herstel na een orthopedische operatie (heup- en knieprothese, kruisbandreconstructie,...), maar eveneens bij (aanslepende) rug en nekklachten, evenwichtsproblematiek (vestibulaire training), ademhalingsaandoeningen, cardiale problemen (vb. hartoperatie),...
De oefentherapie wordt hier begeleid door massage, mobilisatie en/of andere manuele handelingen.

SPORTKINESITHERAPIE

Zowel preventie als behandeling van sportgerelateerde letsels vallen onder deze discipline. Hiervoor maken we gebruik van recente, wetenschappelijk onderbouwde strategie�n en volgen we de evolutie hieromtrent op de voet. Ook de preventieve screening en de begeleiding op het vlak van retraining en fysiek is een belangrijk aspect van ons werkdomein.
U kan ook bij ons terecht voor verscheidene vormen van taping en begeleiding voor en na competitie.